ผู้บริหาร

แนะนำบุคลากร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ระบบออนไลน์

วันแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมวันแม่ – เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 นายสุธน ประกายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม พร้อมด้วย คณะครู เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักเรียนจัดกิจกรรม "วันแม่ของแผ่นดิน" ณ โรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม เมื่อเร็วๆนี้

โรงเรียนเกษตรอินทรีย์

วันที่ 13สิงหาคม 2563 นายสุธน ประกายเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกุ่ม และคณะครูได้ร่วมให้การต้อนรับ นายสุทัย มณีรุ่ง นักวิชาการเกษตร และคณะ จากสำนักงานพัฒนาที่จังหวัดชัยภูมิ ที่ได้มาจัดอบรมโรงเรียนเกษตรอินทรีย์ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 49 คน ในการอบรมนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักปราบศัตรูพืช พร้อมทั้งทางสำนักงานพัฒนาที่ดินได้มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ในการเรียนการการสอนต่อไป